Qi Gong Dao Yin et bâton

Qi Gong enchaînement propre au club
Qi Gong des 18 mouvements
Qi Gong avec bâton: 5 mouvements
Dao Yin Yang Sheng Gong – Dao Yin des 12 mouvements